VortexHealing® Divine Energy Therapy on muutosvoimainen energiahoito, etsit sitten apua fyysisiin vaivoihin, tunnetyöskentelyyn, haastaviin ihmisuhteisiin tai elämäntilanteeseen. Teen hoitoja VortexHealingin edistyneimmällä Manifesting Intention (MI)-tasolla, mikä tarkoittaa tehokkainta mahdollista Vortex-hoitoa. Hoitoni ovat aina selväaistisia energiahoitoja, mikä auttaa navigoimaan ja kohdentamaan energiahoitoa juuri oikeaan kohtaan ja sinun tilanteesi kannalta tärkeisiin seikkoihin.  Omaa erityisosaamistani on lukea eri tasoja psykologisessa rakenteessa: usein pinnalla on jokin tunne tai reaktio, mutta sen alla koko joukko vähemmän tiedostettua mallinnusta. Hoidoissani tärkeässä roolissa on avata tietoisuutta näihin syvempiin tasoihin ja piirtää laajempi kokonaiskuva ihmisestä, mikä auttaa laajemmin ymmärtämään omia reaktoitaan ja tilannetaan.

Energiahoidossa hoitaja välittää hoitavaa energiaa. VortexHealingissä® välittyy energian lisäksi myös hoitava tietoisuus. Kaikissa energiahoidoissa on omanlaisensa tunnistettava taajuus. VortexHealing® taajuus on muuntava. Hoidon aikana voit kokea tämän niin, että

Hoidon lähtökohta voi olla fyysisen, elämäntilanteeseen, työhön tai ihmisuhteisiin liittyvät haasteet, henkinen ja fyysinen jaksaminen ja kehittyminen, tarve rentoutua ja energisoitua sekä fyysisen kehon parantumisen ja palautumisen tukeminen.  

Manifesting Intention- tason lisäksi käytössäni on  kaikki ne n. 30 eri Vortex-kurssin sisällöt, jotka olen käynyt usean vuoden aikana, tärkeimpänä näistä on EarthWorks 3 Rifting Divine Doors. Yhdistän myös energiahoitoihini tietoisuustyöskentelyä, kiinalaisen lääketieteen osaamista sekä energeettistä kehotyöskentelyä. Tietoisuustyöskentely tarkoittaa terapeuttista dialogia ja tekniikoita, joiden avulla sisäisten kokemusten kanssa voi keskustella ja työskennellä. Kiinalainen lääketiede taas tarkoittaa, että ymmärrän, luen ja hoidan asiakkaiden kehoja ja tunteita kiinalaisen lääketieteen teoriasta käsin. Käytän Vortex-hoidoissa myös energia-akupunktiota eli akupisteiden aktivointia energian ja intention avulla. Energeettinen kehotyöskentely tarkoittaa taas linkittymistä kehon faskiajärjestelmään ja sen avaamista ja tasapainottamista energian ja selvänäköisen aistimisen avulla.
 

ETÄHOIDOT

Suurimman osan Vortex-hoidoista teen etänä. Energia seuraa ajatusta, ja selvänäköisyys toimii ilman välimatkaa.  Aika varataan hoitoon normaalisti ja hoidon alussa soittelemme asiakkaan kanssa Skypen, Whattsappin tai FaceTimen ilmaisilla videopuheluilla tai matkapuhelimella. Puhelin toimii keskusteluvälineenä hoidon aikana ja pystyn ottamaan huomioon asiakkaaltani reaaliaikaisesti saamaani palauteen ja muokkaamaan hoitoa sen mukaan. Puheyhteys on suositeltavaa erityisesti siksi, että näen asioita sitä mukaa kun hoidaan, ja havainnon sanominen ääneen siinä hetkessä kun se syntyy, tiivistää sen essenssin ja avaa usein jotain hoidon kannalta arvokasta. Tämä luo oivalluksia, ja nämä oivallukset ovat itsessään iso osa terapeuttista puolta hoidoissani. Puheyhteys ei ole kuitenkaan pakollinen eikä sitä kaikissa hoidoissa tarvita : koko hoito voidaan tehdä sovittuna aikana ja palautteen lähetän jälkeenpäin. Etähoidoista saat laskun sähköpostiin.  

SARJAHOIDOT 

Sarjahoitoja tarvitaan, kun lähdetään työstämään isoja aiheita tai haluat edistää vointiasi pidemmällä

TILAUSHOIDOT

Tuo porukkasi minun luo tai tilaa hoito ryhmällesi omaan tilaasi. Teen VortexHealing Manifesting-ryhmähoitoja  n.10 hengen ryhmille.

RYHMÄHOIDOT

Kalenterista löydät tulevat VortexHealing®-ryhmähoidot.