Energiahoito on lepoa ja taukoa tavanomaisesta olotilasta. Se on uudistumista ja palutumista, prosessointia sekä oman itsen kuuntelua. Oma mielenkiintoni hoitavan energian kanssa työskentelyyn alkoi 23 vuotta sitten Reikin myötä ja sittemmin olen työskennellyt myös Pranic Healingin, Quantum Touchin ja intuitiivisen energiahoidon kautta. Tällä hetkellä käytän VortexHealing®ia, jota olen opiskellut n. 30 kurssin verran. Teen hoitoja se edistyneimmällä Manifesting Intention tasolla. VortexHealing® on hoitomuotona sopivan monipuolinen ja se mahdollistaa paljon.

Omissa hoidoissani toinen tärkeä työkalu on aistiminen. Aistijoita tai näkijöitä on erilaisia. Minulle se tarkoittaa vainua ihmisen psykologiseen rakenteeseen: tunteita, elämänkaavoja, sisäistä ja ulkoista dynamiikkaa eli ihmissuhteiden dynamiikkaa, suhdetta elämään jne. Miten asiat ovat sisäisesti mallintuneet sinulle ja miksi. Näkeminen on väline olla kiinteästi yhteydessä hoidettavaan aiheeseen ja ihmiseen. Perusteellisesti nähdyksi ja kuulluksi tuleminen on parantavaa jo itsessään. Käytän hoitosessioissani myös sisäisen dialogin tekniikoita aina kun niille on tarvetta, mm. Mindfulness-tekniikoita sekä Kranio-sakraaliterapian terapeuttista dialogimenetelmää. Nämä ovat keinoja käydä parantavaa dialogia sisäisten kokemusten - tunteiden ja tuntemusten - kanssa, sekä päästä käsiksi omaan sisäiseen viisauteen ja lempeyteen, mikä on parantavaa. Ja sinun ei tarvitse osata näistä mitään etukäteen. Riittää että kerrot mitä kuuluu ja mihin haluat hoitoa, lähdetään siitä.

Tässä hyviä syitä tulla energiahoitooni:

RENTOUTUMINEN

Pysähtyminen on tärkeää joka päivä. Erityisen tärkeää se on silloin, kun kiire ja stressi ovat päässeet pesiytymään, olet ylikierroksilla etkä pysty omin keinoin enää rentoutumaan ja rauhoittumaan ahdistuksen, huolen tai jännittämisen takia. Räätälöin jokaisen hoidon senhetkisten tarpeiden mukaan. Rentoutumishoito voi olla myös luksusta: matka aistillisen rentoon kehoon ja rauhalliseen mieleen.

VOIMISTUMINEN JA PALAUTUMINEN

Toiselta nimeltään energisoiva ja korjaava hoito. Tämä hoito sopii kaikille ja sitä voi käyttää buustaavana ja virkistävänä hoitona milloin vain. Hoito korjaa energiajärjestelmän heikkouksia ja tasapainottaa, energisoi ja vahvistaa sitä. Sopii yksittäiseksi hoidoksi tukemaan jaksamista ja palautumista. Useamman hoidon sarjana tämä sopii uupuneille ja väsyneille. Moni on päässyt nopesti takaisin jaloilleen työuupumuksen, vaikean elämäntilanteen tai sairastelun jälkeen. Elämänhalu ja mielenvireys palautuvat useilla, koska vähäenergisenä ja väsyneenä mielikin on väsynyt ja haluton.

TUNNETYÖSKENTELY JA USKOMUSTEN PURKU

Tunne on energiaa. Toisin sanoen, eri tunteilla on erilainen tuntuma (energialataus). Iloisen ihmisen energia on erilaista kuin masentuneen tai aggressiivisen. Tunne on myös tietoisuutta: tarinoita mielessä, syvälle juurtuneita uskomuksia. Tunne vaikuttaa tietoisuuteen niin, että surullinen ihminen näkee ja kokee surua ympärillään herkemmin, luottavainen näkee asiat vapaammin ja valoisemmin. Surullisen ihmisen tietoisuus on eri tavalla värittynyt kuin luottavaisen, se voi tuntua raskaalta tai liikkumattomalta. Tunne-energia vaikuttaa kokonaistietoisuuteen, kuinka auki tai kiinni se on, sidottu tiettyyn kokemukseen tai vapaa ja ilmava.

Teen paljon tunnetyöskentelyä joko yksittäisinä tai sarjahoitoina. Yksittäinen hoito on hyödyllinen rauhoittamaan akuuttia tunnekriisiä. Yleensä teen tunnehoitoja hoitosarjoina. Yhden hoitosarjan aihe on yksi ydinmallinnus tai ydinuskomus, jolla on voimakas ote kaikkeen kokemukseen. Näitä voivat olla:

Arvottomuus. Ylikorostunut tarve olla paras. Minussa on jotain huonoa tai pahaa. Epäonnistumisen pelko. Torjutuksi tai hylätyksi tuleminen. Pelko. Epävarmuus. Häpeä. Syyllisyys. Katkeruus. Kauna. Mustasukkaisuus. Viha. Ylimitoitettu pyrkiminen ja ponnistelu. Stressi ja ahdistus. Lannistuminen. Apatia. Surullisuus. Epätoivo. Yksinäisyys ja erillisyys. Kontrollin tarve ja kontrollin menettämisen pelko. Dominointi/alistuvaisuus.

Jaamme muiden kanssa samanlaisia tunnekokemuksia. Silti jokaisen omat kokemukset ovat hyvin henkilökohtaisia ja niillä on uniikki tarina, joka on hyvä tulla nähdyksi ja kuulluksi.

Aihehoidot toimivat hyvin silloin, kun olet prosessoinut tunnetta/uskomusta ajatusten tasolla, mutta se edelleen istuu kokemuksessasi. Aihehoidot ovat mahtavia prosesseja purkaa sisäisiä mallinnuksia, vapauttaa niiden tunne-energiaa sekä kokea vapautta suhteessa niihin. Juuri muutosvoimaisuuden takia tämä sopii normaaleille aikuisille. Jos sinulla on diagnosoitu mielisairaus tai persoonallisuushäiriö tai tunnet voimakasta turvattomuutta tai epävakautta, hyödyt enemmän vakautta tuovista psykiatrisista tai psykoterapian hoidoista.

IHMISSUHDEHOIDOT

Omien aiheiden työstäminen toimii usein avaimena parempiin ihmissuhteisiin. Ihmissuhteiden dynamiikkaa voi hoitaa myös suoraan vapauttamalla kielteistä tunne-energiaa ja mallinnusta kahden ihmisen väliltä. Se ei vie pois läheisyyttä, rakkautta tai kiintymystä, mikäli suhteessa sitä on, vaan pikemminkin vapauttaa näkemään läheiset ihmiset juuri sellaisina kuin he ovat. Ihmissuhdehoito tuo vapautta menneisiin suhteisiin, kun parisuhde tai muu suhde on tullut tiensä päähän, tai jos haluat vapautua vahingoittavista ihmissuhteista.

  • Suhde omiin vanhempiin

  • Aktiivinen parisuhde, mikäli siinä on urautumista ja negatiivista kertymää

  • Loppunut parisuhde: intiimien sidosten purku

  • Vahingoittavien suhteiden purku

  • Omat lapset, sisarukset, läheiset työtoverit

Erityisesti hoito on paikallaan vaikeissa ihmissuhteissa tai kun reagoit toisen ihmisen läheisyyteen negativiisesti, automaatiolla, vaikka et haluaisi. Vaikeissa suhteissa hoito ei välttämättä muuta tilannetta, mutta vapauttaa sinun kokemustasi tilanteesta. Ihmissuhdehoito toimii hyvin myös urautuneisiin tai riitaisiin parisuhteisiin. Myös sisarussuhteet, ystävyyssuhteet, tai se työkaveri, jonka kanssa on vaikeaa.

LÄHIHOIDOT JA ETÄHOIDOT

Lähihoito tarkoittaa, että tulet vastaanottamaan hoidon hoitotilaani Keravalle. Täällä on rauhallista ja pääsemme tapaamaan kasvotusten. Energiahoito ja selvänäköisyys toimivat esteettä myös etänä. Tämä tarkoittaa, että voit vastaanottaa hoidon siellä missä olet. Käytän hoidon aikana kommunikointiin yleensä ilmaisia videopuheluita (Skype, WhatsApp, Facetime) tai matkapuhelin käy myös. Kunhan kuulemme toisemme. Etähoidoista maksu tapahtuu laskulla.