Energiahoito on lepoa ja taukoa tavanomaisesta olotilasta. Se on uudistumista ja palutumista, prosessointia sekä oman itsen kuuntelua. Oma mielenkiintoni hoitavan energian kanssa työskentelyyn alkoi 23 vuotta sitten Reikin myötä ja sittemmin olen työskennellyt myös Pranic Healingin, Quantum Touchin ja intuitiivisen energiahoidon kautta. Tällä hetkellä käytän VortexHealing®ia, jota olen opiskellut n. 30 kurssin verran. Teen hoitoja se korkeimmalla Manifesting Intention tasolla. Minulle VortexHealing® on sopivan monipuolinen ja se mahdollistaa paljon.

Omissa hoidoissani toinen tärkeä työkalu on aistiminen. Aistijoita tai näkijöitä on erilaisia. Minulle se tarkoittaa vainua ihmisen psykologiseen rakenteeseen: miten asiat ovat sisäisesti mallintuneet sinulle ja miksi. Luen tunteita, elämänkaavoja, sisäistä ja ulkoista dynamiikkaa eli ihmissuhteiden dynamiikkaa, suhdetta elämään jne. Miten asiat ovat sisäisesti mallintuneet sinulle ja miksi. Näkeminen on väline olla kiinteästi yhteydessä hoidettavaan aiheeseen ja ihmiseen. Perusteellisesti nähdyksi ja kuulluksi tuleminen on parantavaa jo itsessään. Käytän hoitosessioissani myös sisäisen dialogin tekniikoita aina kun niille on tarvetta, mm. Mindfulness-tekniikoita sekä Kranio-sakraaliterapian terapeuttista dialogimenetelmää. Nämä ovat keinoja käydä parantavaa dialogia sisäisten kokemusten - tunteiden ja tuntemusten - kanssa, sekä päästä käsiksi omaan sisäiseen viisauteen ja lempeyteen, mikä on parantavaa. Ja sinun ei tarvitse osata näistä mitään etukäteen. Riittää että kerrot mitä kuuluu ja mihin haluat hoitoa, lähdetään siitä.

Tässä parhaita syitä tulla VortexHealing MI-hoitoon:

RENTOUTUMINEN

Pysähtyminen on tärkeää joka päivä. Erityisen tärkeää se on silloin, kun kiire ja stressi ovat päässeet pesiytymään, olet ylikierroksilla etkä pysty omin keinoin enää rentoutumaan ja rauhoittumaan. Samoin jos et pysty rentoutumaan ahdistuksen, huolen tai jännittämisen takia. Räätälöin jokaisen hoidon senhetkisten tarpeiden mukaan. Rentoutumishoito on myös luksusta: matka aistillisen rentoon kehoon ja rauhalliseen mieleen.

VOIMISTUMINEN JA PALAUTUMINEN

Toisella nimellä energisoiva ja korjaava hoito. Tämä hoito sopii kaikille. Hoidossa korjataan energiajärjestelmän heikkouksia ja ravitaan, energisoidaan ja vahvistetaan sitä. Sopii yksittäiseksi virkistyshoidoksi tukemaan jaksamista ja palautumista. Useamman hoidon sarjana tämä sopii uupuneille ja väsyneille. Moni on päässyt nopesti takaisin jaloilleen mm. työuupumuksen jälkeen. Vahva energiajärjestelmä auttaa jaksamaan arjessa paremmin, joten tätä voi tehdä myös ennaltaehkäisynä hyvinvoinnin lisäämiseksi.

TUNNETYÖSKENTELY JA USKOMUSTEN PURKU

Tunne on energiaa. Kun tarvitset purkua sen hetkiselle voimakkaalle tunnetilalle, oli se sitten apatiaa, ahdistusta, surua, jne., yksittäinen hoito voi olla erittäin hyödyllinen rauhoittamaan tilannetta. Tunnetyöskentelyn kulmakivenä VortexHealing®issa ovat kuitenkin ns. aihehoidot eli hoitosarjat. Hoitosarjojen aiheena ovat ne ydinmallinnukset ja ydinuskomukset, jotka vievät meitä pois eheydestä. Tässä joitakin yleisiä aiheita:

Arvottomuus. Minussa on jotain huonoa tai pahaa. Epäonnistumisen pelko. Torjutuksi tai hylätyksi tuleminen. Häpeä. Syyllisyys. Katkeruus. Kauna. Mustasukkaisuus. Viha. Pelko ja epävarmuus. Ylimitoitettu pyrkiminen ja ponnistelu. Lannistuminen. Apatia. Surullisuus. Yksinäisyys ja erillisyys. Kontrollin tarve ja kontrollin menettämisen pelko.

Vaikka jaamme samaa tunnekokemuksia muiden kanssa, useat aiheet ovat hyvin henkilökohtaisia. On yleistä kokea emotionaalinen hylkääminen lapsena, vaikka vanhemmat olisivatkin lähtökohtaisesti rakastavia ja perhe tasapainoinen. Tämä emotionaalinen hylkääminen voi tehdä yhdestä ylimitoitetun vahvan, jolloin omillaan pärjäämisestä tulee dominoiva malli. Toinen taas voi uhrautua ja alkaa toimia kannattelijana vanhemmilleen. Tällöin henkilökohtaiset rajat voivat olla häilyviä eikä niitä opi tunnistamaan: auttamisesta voi tulla patologista ja omat tarpeet jäävät sivuun. Kolmas taas voi kantaa piilotettua katkeruutta ja kaunaa, mikä näkyy piikittelynä ja vastustamisena, ja johtaa kykenemättömyyteen näyttää omia tunteitaan ja haavoittuvuuttaan. Variaatioita on niin paljon kuin on ihmisiäkin.

Aihehoidot toimivat todella hyvin silloin, jos olet jo käsitellyt asiaa terapiassa, mutta tunnet edelleen, että se on lihassasi. Aihehoidot ovat mahtavia prosesseja purkaa sisäisiä kokemuksia ja niiden tunne-energiaa sekä kokea vapautta suhteessa niihin. Juuri muutosvoimaisuuden takia tämä sopii terveille aikuisille. Jos sinulla on diagnosoitu mielensairaus tai persoonallisuushäiriö tai tunnet voimakasta turvattomuutta tai epävakautta, tämä ei sovi sinulle.

IHMISSUHDEHOIDOT

Omien aiheiden työstäminen toimii usein avaimena parempiin ihmissuhteisiin. Ihmissuhteille voi myös tehdä energeettistä hoitoa. Se ei vie pois läheisyyttä, rakkautta tai kiintymystä, mutta auttaa purkamaan sitä mallinnusta, jonka kautta näämme ihmiset lähellämme. Tätä hoitoa voi tehdä erityisesti omalle suhteelle vanhempiin, koska se on kaikilla jollakin tapaa värittynyt. Erityisesti hoito on paikallaan vaikeissa ihmissuhteissa tai kun reagoit toisen ihmisen läheisyyteen negativiisesti, automaatiolla. Vaikeissa suhteissa se ei välttämättä muuta tilannetta, mutta vapauttaa sinua. Ihmissuhdehoito toimii hyvin myös urautuneisiin tai riitaisiin parisuhteisiin. Myös sisarussuhteet, ystävyyssuhteet, tai se työkaveri, jonka kanssa on vaikeaa.

LÄHIHOIDOT JA ETÄHOIDOT

Lähihoito tarkoittaa, että tulet vastaanottamaan hoidon hoitotilaani Keravalle. Täällä on rauhallista ja pääsemme tapaamaan kasvotusten. Energiahoito ja selvänäköisyys toimivat esteettä myös etänä. Tämä tarkoittaa, että voit vastaanottaa hoidon siellä missä olet. Käytän hoidon aikana kommunikointiin yleensä ilmaisia videopuheluita (Skype, WhatsApp, Facetime) tai matkapuhelin käy myös. Kunhan kuulemme toisemme. Etähoidoista saat laskun sähköpostiin.